Rodokmeň – odpoveď na otázku kto ste

Spracovaniu rodokmeňov sa venujem už takmer 20 rokov, od roku 1993. Na túto činnosť mám vyštudovaný najvhodnejší odbor - archívnictvo, v rámci ktorého sa študujú pomocné vedy historické. Medzi ne patrí aj genealógia (náuka o rodokmeňoch) a heraldika (náuka o erboch).

Na podstránke "O mne" sa môžete dozvedieť o mojej výskumnej a publikačnej činnosti nie z dôvodu môjho narcizmu a egocentrizmu, ale aby som Vás presvedčil o mojej odbornosti.

Vo "Fotogalérii" sú, okrem iného, erby, ktoré všetky boli odsúhlasené heraldickou komisiou a heraldickým kolégiom a sú zapísané v Heraldickom registri SR.

Od roku 2009 som začal pôsobiť pod obchodným menom FRATELLO (www.fratello.sk). Zúčastňujem sa aj na projekte "Predkovia", ktorého odborným garantom je prof. Ján Lukačka. Dôkazom kvality mojej práce je mnoho spokojných klientov, medzi ktorými sú aj zahraniční záujemcovia a tiež najvýznamnejšie osobnosti Slovenska.

Člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

Association of Professional Genealogists (APG)

CzechoSlovak Genealogical Society International (CGSI)