Rodokmeň – odpoveď na otázku kto ste

Spracovaniu rodokmeňov sa venujem už viac ako 20 rokov, od roku 1993. Na túto činnosť mám vyštudovaný najvhodnejší odbor - archívnictvo, v rámci ktorého sa študujú pomocné vedy historické. Medzi ne patrí aj genealógia (náuka o rodokmeňoch) a heraldika (náuka o erboch).

Na podstránke "O mne" sa môžete dozvedieť o mojej výskumnej a publikačnej činnosti nie z dôvodu môjho narcizmu a egocentrizmu, ale aby som Vás presvedčil o mojej odbornosti.

Vo "Fotogalérii" sú, okrem iného, erby, ktoré všetky boli odsúhlasené heraldickou komisiou a heraldickým kolégiom a sú zapísané v Heraldickom registri SR.

Od roku 2009 som začal pôsobiť pod obchodným menom FRATELLO (www.fratello.sk). Zúčastňujem sa aj na projekte "Predkovia", ktorého odborným garantom je prof. Ján Lukačka. Dôkazom kvality mojej práce je mnoho spokojných klientov, medzi ktorými sú aj zahraniční záujemcovia a tiež najvýznamnejšie osobnosti Slovenska.

Člen Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti

Association of Professional Genealogists (APG)

CzechoSlovak Genealogical Society International (CGSI)

 

Slovenskej spoločnosti archivárov

Slovenskej grafologickej spoločnosti

Slovenskej historickej spoločnosti

NOVINKY:

 

26. 2. 2015:

V ročenke Spišského dejepisného spolku Z minulosti Spiša vyšli moje články o Listoch Štefana Mišíka Eduardovi Krajňákovi a o znovunájdenom "Spišskom zlomku".

23. 1. 2015:

Heraldickou komisiou bol schválený a do Heraldického registra SR bol zapísaný erb pána Slavka Kmeca.

16. 11. 2014:

V rámci relácie RSTV Orientácie bol odvysielaný dokument aj o Archíve Centra spirituality, ktorý spracovávam. Kliknite na http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/7923/52683

22. - 23. október 2013:

V Martine na pôde Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti sa konala konferencia pod názvom Tradičné a netradičné pramene genealogického, biografického a regionálneho historického výskumu na Slovensku, na ktorej som vystúpil s príspevkom "Pramene genealogickej povahy vo fondoch ľudových škôl v štátnych archívoch".

12. október 2013:

Na odbornom seminári v Zemianskom Podhradí pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ľ. V. Riznera som predniesol príspevok o jeho korešpondencii s Eduardom Krajňákom.

september 2013:

Prezentácia 5. zväzku Bibliografického lexikónu Slovenska v Univerzitnej knižnici v Bratislave a v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach.

október 2012:

V jednom slovenskom archíve som našiel dlho zabudnutý pergamenový fragment kódexu písaný hlaholikou, zatiaľ datovaný do 14.-16. storočia. Skúmať a reštaurovať ho budú naše významné vedecké kapacity.