Rodový erb zemianskeho rodu Odryovcov. Armáles vydaný v roku 1716.

Spustiť prezentáciu