Rodový erb zemianskeho rodu Odryovcov. Armáles vydaný v roku 1716.

Spustiť prezentáciu

Kontakt

+421 910 566 074 rodokmene.erby@gmail.com