Preklady

Preklady - prekladáme originálne rukopisy historických dokumentov z latinského, maďarského a nemeckého jazyka.

Kontakt

+421 910 566 074 rodokmene.erby@gmail.com