Preklady

Preklady - prekladáme originálne rukopisy historických dokumentov z latinského, maďarského a nemeckého jazyka.