Spracovanie rodokmeňov

Spracovanie rodokmeňa - genealogický výskum na území celého Slovenska, archívny výskum genealogických prameňov - najmä matrík a sčítaní ľudu, podrobná dokumentácia a fotodokumentácia, tvorba genealogických tabuliek, rodinná história, rekonštrukcia rodín.

Kontakt