Erby

Heraldika – výskum rodových erbov (šľachtických, zemianskych, meštianskych, remeselníckych, cirkevných hodnostárov, inteligencie), návrhy erbov cirkevných a iných inštitúcií, asistencia pri zápise erbu do Heraldického registra SR.