Produkty

Spracovanie rodokmeňa - genealogický výskum na území celého Slovenska, archívny výskum genealogických prameňov - najmä matrík a sčítaní ľudu, podrobná dokumentácia a fotodokumentácia, tvorba genealogických tabuliek, rodinná história, rekonštrukcia rodín.
Heraldika – výskum rodových erbov (šľachtických, zemianskych, meštianskych, remeselníckych, cirkevných hodnostárov, inteligencie), návrhy erbov cirkevných a iných inštitúcií.
Preklady - prekladáme originálne rukopisy historických dokumentov z latinského, maďarského a nemeckého jazyka.

Kontakt

+421 910 566 074 rodokmene.erby@gmail.com